Lausunto kelalle psykoterapiakuntoutuksesta

KELA Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Kuntoutuslinja

Asia: Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen avokuntoutuksen standardin kehittäminen, psykoterapian osuus

Suomen Lastenpsykiatriyhdistykseltä on pyydetty kommentteja vaikeavammaisten lääkinnällisen avokuntoutuksen psykoterapian osuudesta ja kohteliaimmin esitämme seuraavia kommentteja.

Ohjeistuksen ilmeisenä pyrkimystä on päästä siihen, että kuntoutustoimista päättäminen ja kuntoutusta antavien ammattilaisten koulutukselliset vaatimukset olisivat yhdenvertaiset koko maassa. Suomen Lastenpsykiatriyhdistys pitää tätät erittäin myönteisenä asiana. Erityisen hyvänä pidämme lisäksi sitä, että ohjeistuksen mukaan KELA korvaa varsinaisten psykoterapiakäyntien lisäksi terapiaan liittyviä vanhempien, koulun tai muun tukiverkoston ohjauskäyntejä.

Ohjeistuksessa on yleisesti otettu käyttöön kahden viikon määräaika kuntoutuspäätöksen saapumisesta palveluntuottajalle ja edellytetään, että kahden viikon kuluessa tuettava terapia aloitetaan. Suomen Lastenpsykiatriyhdistys pitää tätä näin lyhyttä määräaika hankalana, koska erilaisista arkiset syyt kuten lomat, sairastumiset tms. voivat johtaa tilanteeseen, jossa terapian aloitus kahden viikon kuluessa ei käytännössä ole mahdollista. Ohjeistuksena toimivaan standardiin ei mielestämme siksi tulisi sisällyttää näin lyhyttä määräaikaa. Käsityksemme mukaan kyseisen määritellyn aikarajan avulla pyrkimyksenä on varmistaa, että kuntoutus käynnistyy välittömästi. Mielestämme lisätyötä aiheuttavien poikkeusmenettelyn anomisten välttämiseksi oli suositeltavampaa väljentää aikaa esimerkiksi kuukaudeksi. Ohjeistuksen tulisi lisäksi sisältää ohjeistus toimista, mikäli aikaraja jostakin syystä näyttää ylittyvän.

Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen puolesta Kuopiossa 17.8.2005

Kirsti Kumpulainen, Dosentti
Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
yhdistyksen puheenjohtaja

Mika Soininen, LL lastenpsykiatrian erikoislääkäri yhdistyksen sihteeri