Toimintasuunnitelma 2006

Suomen Lääkäriliiton valtakunnallinen alaosasto Suomen Lastenpsykiatrit

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006

Suomen Lääkäriliiton valtakunnallisen alaosaston Suomen Lastenpsykiatrien toiminnan tarkoituksena on edistää ja valvoa lastenpsykiatrian sekä muiden mielenterveystyön aloilla toimivien jäsentensä ammatillisia etuja. Alaosasto ottaa yhteydenpitonsa kohteeksi aktiivisesti kaikki lastenpsykiatrian erikoislääkärit sekä alalle erikoistumassa olevat. Alaosasto ei peri jäsenmaksua.

Toimintavuonna painotetaan erityisesti seuraavia asioita:

· Aktiivisen keskustelun jatkaminen lastenpsykiatrin toimenkuvasta, erikoisesti erikoislääkärille luontevan roolikuvan ja siihen liittyvien keskeisten osaamisalueiden määrittely lastenpsykiatrian palvelujärjestelmän asettamista vaatimuksista lähtien. Aiheesta toteutetaan jäsenkysely.

· Sähköisen tiedotteen "Lastenpsykiatrien uutisia" toimittaminen ja sen sisällön kehittäminen yhteistyössä Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen kanssa. Tiedote näyttää tarjoavan hyvän foorumin ammatti-identitettiä koskevalle keskustelulle.

· Lastenpsykiatrien ammatillinen edunvalvonta, työolosuhteet, työturvallisuus, palkkauskysymykset ja erikoisalan palkkauksen erityispiirteet sekä yksityisten ammatinharjoittajien edunvalvonta

· Lasten ja nuorten psykoterapioiden korvauskysymysten edistäminen sekä erityispätevyyksien hankkimiseen kannustaminen

· Lasten- ja nuorisopsykiatrisen asiantuntemuksen käytön edistäminen KELAn päätösten valmistelussa sekä lasten- ja nuorisopsykiatrisen asiantuntemuksen käytön edistäminen erityiskorvattavista lääkevalmisteista ja niiden indikaatioista päätettäessä

· Ajankohtainen lasten- ja nuorisopsykiatrian EU:n säädöksiin perustuvien erikoistumiskoulutusasioiden ja ammatillisten jatkokoulutusasioiden seuraaminen UEMS / CAPP sektion kautta. Lastenpsykiatrian erikoitumiskoulutuksen laadun kehittämiseen ja -varmistamiseen osallistuminen keskustelua herättävänä ja kannattelevana tahona. Erikoistuvien asioissa EFPT:n toiminnan seuraaminen.

· Yhteistyön ja työnjaon kysymyksistä keskusteleminen Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen kanssa

Johtokunta kokoontuu toimikaudella 4 kertaa, joista 1-2 kertaa lastenpsykiatripäivien yhteydessä. Muutoin johtokunta pitää yhteyttä puhelimitse, puhelinkokouksina ja sähköpostitse. Alaosaston toiminta rahoitetaan Suomen Lääkäriliitolta anottavalla toiminta-avustuksella.