VÄITÖSKIRJAT-TIETOKANTA

Tietokantaan on koottu kaikki tiedossa olevat lastenpsykiatrian alalta tehdyn väitöskirjat. 

Väittelijöistä osa on väitellessään ollut lastenpsykiatrian erikoislääkäreitä tai alalle erikoistuvia, mutta osa on muiden ammattien edustajia. Nykyisin yhä enemmän tutkimustyötä tehdäänkin moniammatillisissa, usein laajoissakin työryhmissä. Näihin muiden kuin lastenpsykiatri-lääkäreiden laatimiin väitöksiin liitettään hakusana "MuuAmmatti" sitä mukaa kuin selvitystyö etenee.

Tietokannassa on myös jonkin verran lastenpsykiatrien laatimia väitöskirjoja muille erikoisaloille. Näitä on otettu mukaan siksi, että muuten ihmetyttäisi miksi esimerkiksi ensimmäinen lastenpsykiatrian professori Terttu Arajärvi ei esiintyisi listalla - hänen väitöksensä oli lastentautien alalta. Näihin ei-lastenpsykiatrisiin väitöksiin liitetään hakusana "MuuAla".

Hakua helpottavia hakusanoja liitetään muutoinkin vähitellen mukaan.

HAKU kohdistuu kaikkiin kenttiin yhtäaikaa. 

TIETOKANTAAN