LÄÄKÄRILIITON ALAOSASTO

Suomen lääkäriliiton valtakunnallinen psykiatrian alojen alaosasto

Alaosasto perustettiin 1.11.2019 kattamaan kaikki psykaitrian erikoisalat: lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, oikeuspsykaitria ja psykiatria.

Aiemmin toimi erikseen psykiatrian alaosasto ja lastenpsykiatrian alaosasto.

Alaosastot ovat osa Suomen lääkäriliiton valmisteluorganisaatiota ja eivätkä siten ole itsenäisiä yhdistyksiä. Jäseneksi kutsutaan tai voivat oma-aloitteisesti liittyä kyseisten erikoisalojen tai niilden erikoistumisohjelmaan hyväksytyt lääkärit, jotka ovat Suomen lääkäriiliiton jäseniä. Alaosastolla on johtokunta, joka kokoontuu määrävälein työstämään intressipiirinsä kuuluvia asioita joko omasta aloitteestaan tai Lääkäriliiton muiden toimielinten ehdotuksesta..

Kirjoitukset sivustossa

Kts myös aiemman Lastenpsykiatrian alaosaston aineistot vuosilta 2001-2005 (jäsenalueella)