AMMATTIKUNTA

Tilastotietoja - 

6.5.2013


Suomen lääkäriliiton sivulla on tuore vuositilasto lääkäreiden määristä mm erikoisaloittain. Kts myös Lääkärilehden artikkeli erikoislääkäreiden määrän kehityksestä..

Valmistuneiden lastenpsykiatrian erikoislääkäreiden määrästä on kirjoituksessa https://www.lpsy.org/artikkelit/155/valmistuneiden-maarat-vuosittain .

Liiton LÄÄKÄRILASKURIN avulla voit tarkemmin selvittää työelämässä olevan lastenpsykiatrikunnan jakautumista ikäryhmittäin, alueellisesti, toimintasektorin mukaan jne.

Ammattikunnan eläköityminen tulee olevaan suurta vuosina 2016-2020: