Yhdistyksen koulutusapurahat

Yhdistyksen koulutusapurahat

Yhdistyksen johtokunta päätti vuonna 2021, että aiemmin kahdesti vuodessa toteutettu matka-apurahan haku muutetaan jatkuvaksi, selvyyden vuoksi seuraavassa kutsutaan tätä koulutusapurahaksi, sillä korona-aikana merkittävä osa koulutuksista tapahtuu ilman matkakuluja.

Koulutusapuraha on tarkoitettu kertaluonteiseen tukeen käytettäväksi ulkomailla tai kotimaassa tapahtuvaan ammatilliseen koulutukseen tai kongressiin osallistumiseen, myös etänä. Apurahaa myönnetään matka-, majoituskuluihin sekä osallistumismaksuihin. Rahoitussuunnitelman on oltava mahdollisimman tarkka arvio ja sen on perustuttava kohtuulliseen hintatasoon. Enimmäismäärä on 600 €.

Apurahaa voi saada vain yhdistyksen jäsen. Myönnetty apuraha on käytettävä viimeistään myöntöä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Apuraha maksetaan matkan jälkeen hakijan henkilökohtaiselle pankkitilille matkalaskun (sis. alkuperäiset tositteet) perusteella. Apurahaa ei voi hakea takautuvasti. Kongressimatkasta/koulutuksesta tulee laatia raportti kuuden kuukauden sisällä Uutiskirjeessä julkaistavaksi. Apurahaa voi saada uudestaan aikaisintaan 3 vuoden kuluttua edellisestä apurahasta.

Apurahahakemukset käsittelee koulutustoimikunta, päätöksen apurahan saajista tekee johtokunta. 

Hakemus lähetetään yhdistyksen koulutustoimikunnalle koulutus@lpsy.org ja siinä tulee olla seuraavat tiedot:                                   

·         nimi ja puhelinnumero

·         kohde (kongressi tms.)

·         perustelut osallistumiselle

·         arvio syntyvistä kustannuksista (osallistumismaksu, matkat, majoitus, muu)

·         selvitys muista mahdollisista rahoittavista tahoista ja kustannusten jakautumisesta