Apurahat haettavana 2009

Lastenpsykiatrian tutkimussäätiö

Apurahoja lastenpsykiatriseen tutkimukseen

Lastenpsykiatrian tutkimussäätiö, jonka tarkoituksena on tukea tieteellistä lastenpsykiatrista tutkimustyötä ja sen tunnetuksi tekemistä, julistaa haettavaksi apurahat 30.4.2009 mennessä.

  1. säätiön keskusrahastosta

  2. Terttu Arajärvi-rahastosta, josta apurahoja myönnetään lasten varhaisen vuorovaikutuksen ja alle kouluikäisten lasten psykiatriseen tieteelliseen tutkimukseen

Hakemus tehdään Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön tarkoitusta varten laatimalle lomakkeelle, kts alla. Hakemukseen liitetään lyhyt yksisivuinen hakijan ansioluettelo, yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma kustannusarvioineen ja selvitys viiden edellisen vuoden aikana saaduista apurahoista sekä julkaisuluettelo. Väitöskirjatutkimukseen apurahaa hakevien on liitettävä lisäksi hakemukseen työnohjaajan suositus. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Apurahan saanut tutkija sitoutuu antamaan kirjallisen selostuksen ja tilityksen apurahan käytöstä Säätiön hallitukselle vuoden kuluttua apurahan saamisesta.

Hakemus liitteineen lähetetään kuutena (6) kappaleena alla olevaan osoitteeseen.

-> Hakemuslomake (virusvapaa rtf-tiedosto, avautuu automaattisesti esim WORD-ohjelmalla) -> hakemuslomake pdf-tiedostona

Lisätietoja antaa Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön asiamies: professori Kirsti Kumpulainen, KYS/Lastenpsykiatrian klinikka 2750, PL 1777, 70211 Kuopio, puh: 017 - 17 2425, E-mail: kirsti.kumpulainen@kuh.fi.

Lastenpsykiatrian tutkimussäätiö