Erikoisalan näkymiä

LASTENPSYKIATRIAN ERIKOISALAN NÄKYMIÄ

Loppusyksystä 2009 tuli eri suunnilta puheenvuoroja, joissa tarkasteltiin lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian asemaa erikoisaloina.

Tähän artikkeliin on kerättynä noita puheenvuoroja.

Piha Jorma 2008. Lasten ja nuorten psykiatrinen hoito tulisi yhdistää. (Pääkirjoitus 7.11.2008). Suomen lääkärilehti 63(45): 3846. -> Lue

Kirjoittaja kiinnittää huomiota lasten- ja nuorisopsykiatrian väliseen keinotekoiseen rajaan, jossa hoitokontakti ikävällä tavalla katkeaa erikoisalalta toiselle siirtymisen vuoksi.

Salokangas RKK, Hietala J, Karlsson H, Isohanni M, Laukkanen E, Marttunen M, Kaltiala-Heino R-K, Saarijärvi S 2008. Psykiatrian erikoisalojen koulutus syytä uudistaa.(Keskustelua) Suomen lääkärilehti 63(47): 4078. -> Lue

Kirjoittajat ehdottavat 4-vuotista kaikkien psykiatrian alojen yhteistä runkokoulutusta, minkä jälkeen olisi lasten/nuoriso/aikuis/vanhus/oikeus-psykiatriaan eriyttävä 2-vuotinen koulutus. Tämä idea tuntuu jäljittelevät Tuulosen ja Puolijoen selvitystyön niitä linjoja, joissa ehdotetaan sisätautien ja kirurgian osalta laajempaa näiden erikoisalojen yleistä osuutta ja sen perään (mahdollisesti suppeana spesialitettina) niitä suuntauksia, jotka nykyisin ovat omina erikoisaloinaan. Tällä turvattaisiin riittävän laaja-alainen yleissisätautien ja ykeiskururgian osaajien joukko. On kuitenkin huomattava, etteivät Tuulonen ja Puolijoki tee vastaavan suuntaista ehdotusta psykiatrian alojen osalta. Se olisikin luonteeltaan hyvin erilainen ulottuen mm hyvin eri ikäryhmiin - aivan kuin somattiikan puolella yhdistettäisiin pediatria ja sisätaudit samaan runkokoulutukseen ja vasta loppusilauksena erikoistuttaisiin aikuisiin tai lapsiin!

Piha Jorma 2008. Psykiatrian erikoisaloja tarvitaan kaksi. (Keskustelua). Suomen lääkärilehti 63(48): 4184. -> Lue

Sourander André 2008. Lasten ja nuorten psykiatriasta tarvitaan kansainvälinen arvio. (Keskustelua). Suomen lääkärilehti 63(49):4296. -> Lue

Leinonen Esa 2008. Laaja yleiskoulutus on psykiatristen alojen erikoistumisen perusta. (Keskustelua). Suomen lääkärilehti 63(49):4296. -> Lue

Ranta Klaus ym, Kaltiala-Heino Riittakerttu, Rantanen Päivi, Lindberg Nina, Marttunen Mauri, Laukkanen Eila ja Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, 2008. Nuorisopsykiatria – moderni
lääketieteen erikoisala.
(Näkökulma). Suomen lääkärilehti 63(50):4408-9. -> Lue

Kirjoittajat perustelevat nuorisopsykiatrian itsenäistä asemaa erikoisalana - sellaisena Suomi ja Australia olisivatkin edelläkävijoita, kun aiemmin on todettu Suomen olevan eurooppalaisittain ainoa maa missä lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria ovat omina erikoisaloinaan. Yhteistä pitkää koulutusrunkoa ei myöskään haikailla tässä kirjoituksessa.