Terveyskirjasto

TERVEYSKIRJASTO

Terveyskirjasto säilyy kaikille avoimena palveluna myös vuonna 2008. Raha-automaattiyhdistys ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim tarjoavat Terveyskirjaston sisällöt kaikille suomalaisille vuoden 2008 loppuun asti. Palvelua kehitetään viime vuonna saatujen kokemusten perusteella sisällöllisesti yhä eheämmäksi kokonaisuudeksi.

  • Terveyskirjastosta löytyy perustieto yleisimmistä terveyteen, oireisiin ja sairauksiin liittyvistä asioista. Palvelu on avoin ja sen tarkoitus on tukea perusterveydenhuoltoa, kertoo Kustannus Oy Duodecimin toimitusjohtaja Pekka Mustonen.

-Terveyskirjasto antaa avun itsehoitoon tai kehottaa hakeutumaan tietyssä ajassa terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Viime vuonna tehdyn kävijätutkimuksen mukaan noin neljännes Terveyskirjaston käyttäjistä ilmoitti kirjaston tietojen vähentäneen merkittävästi heidän tarvettaan ottaa yhteyttä terveyskeskukseen.

(Kysely toteutettiin www.terveyskirjasto.fi -sivuston www-lomakkeella. Toukokuussa 2007 toteutettuun kyselyyn vastasi 8602 ihmistä.)

Terveisin Hanna Ebeling, lastenpsykiatri Duodecim-seuran valtuuskunnan jäsen