Lastenpsykiatriaa Duodecimissa 1940-luku

LASTENPSYKIATRISIA KIRJOITUKSIA

DUODECIM-aikakauskirjassa 1940-luvulla

-> Koko DUODECIM-
arkisto

1940-luku

1950-luku

1960-luku

1970-luku

1980-luku

1990-luku


Lastenpsykiatrisia artikkeleita ei vielä 1940-luvulla esiintynyt aikakauskirja Duodecimissa.

Kuitenkin esitellessään Helsingin lastenklinikan rakennussuunnitelmaa Arvo Ylppö korostaa hyvin tärkeänä seikkana ennaltaehkäisevän työn merkitystä ja kirjoituksensa loppukappaleessa toteaa seuraavasti:

"Kuten esitetystä käy selville, klinikassamme on koetettu johdonmukaisesti toteuttaa se periaate, että lastenklinikka lastenteuteihin erikoiskoulutettuine lääkäreineen ja hoitajineen, on paikka johon ensi sijassa on koetettava keskittää ei vain kaikkinaisten lapsilla esiintyvien tautien, kuten sisätautien, psyykillisten, kirurgisten ja kulkutautienkin hoito, vaan myös tulevien lastenlääkärien tutustuttaminen sosiaaliseen lasten terveyden huoltotyöhön."

Ylppö Arvo. 1948 Nykyaikaisen lastensairaalan olemuksesta. Helsingin uusi Lastenklinikka DUODECIM 1948;64(3):168 Duodecimin arkisto