Tutkimussäätiön apurahat 2007

Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön apurahat 2007

Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön apurahaa haki määräpäivään mennessä 9 hakijaa. Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön hallitus päätti tukea tänä vuonna viittä seuraavaa eri hanketta.

TERTTU ARAJÄRVI -RAHASTOSTA

Psykologian maisteri Jallu Lindholm, Lapsen itsesäätelyn ja mielenterveyden kehittyminen varhaisessa perheympäristössä, 2 400 €

LASTENPSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖN KESKUSRAHASTOSTA

LL Tuija Fontell, Käytöshäiriöisten lasten muisti, uni, vanhemmuus ja traumakokemukset, 10 000 €

Psykologian maisteri Finn Garoff, Family Functioning and Treatment Outcome in the Psychotherapy of Child and Adolescent Depression, 5 000 €

PhD Student Sanna Kuusikko, Sosiaalinen ahdistuneisuus autismispektrin häiriöistä kärsivillä lapsilla/nuorilla ja heidän perheenjäsenillään, 6 000 €

LL Hannu Westerinen, Multiple Register Survey of Intellectual Disability, 6 000 €