Hus-helsingin lps avohoito

HUS-Helsingin lastenpsykiatrisen avohoidon kehittämissuunnitelmat

Tähän artikkeliin päivitetään tuore kuvaus aina kun on merkittävää uutta kerrottavaa, joten artikkelia kannattaa tarkistaa uudestaan määrävälein.

1.6.2007 Tällä hetkellä suunnitelmissa on kolmen uuden lastenpsykiatrisen aluepoliklinikan käynnistäminen Helsingissä - samaan tapaan kuin jo on toiminnassa nuorisopsykiatrian puolella. Uusia eri ammattiryhmien vakansseja tähän suunnitellaan perustettavaksi noin 60 HUSin sisällä ja niiden varassa syntyisi kullekin alueelle kolme tiimiä tukipalveluineen.

Perheneuvolat jatkaisivat nykyisessä muodossaan entisin resurssein, mutta niin että niiden toimenkuva kattaisi ikäryhmän 0-18 vuotta.

Vielä aiemmin keväällä suunnitelmissa oli lohkaista perheneuvoloiden resurssista noin puolet ja yhdistämällä siihen Helsingin kaupungin lastenpsykiatrinen arviointipoliklinikka luoda em aluepoliklinikat. Siinä suunnitelmassa perheneuvolat olisivat jatkaneet suppeammassa muodossa. Tämä suunnitelma kaatui ja tilalle on nyt muokattu yllä kuvattu suunnitelma.

Hallinnollinen malli on nyt sekä Helsingin että HUSin käsittelyssä ja tarvittavaa tarkennusta siihen tehdään eri tahoilla. Tiukasta aikataulusta huolimatta uusien aluepoliklinikoiden on määrä aloittaa toimintansa 1.1.2008. Vastaavasti tapahtuu HUSin Lasten ja nuorten sairaalan sisällä omaa toimintojen uudelleen organisointia, josta myöhemmin tietoa erikseen.

21.6.2007: Asiaa ei käsitelty kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.6. - lausuntoja kerätään, eikä asia välttämättä tule esille vielä elokuunkaan kokouksessa.

22.8.2007: Asia ei tullut esille Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa elokuussa - siirtyi syyskuulle.

6.9.2007: Helsingin Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle, Lastenpsykiatrisen toiminnan uudelleenarviointi. Valtuusto käsitellee edelleen kahta mallia: 1) perheneuvoloiden resurssien jakaminen kahtia esh- poliklinikoiksi ja perheneuvoloiksi tai 2) esh-poliklinikkatoiminnan luominen 65 uuden viran perustamisen kautta.

31.10.2007 Helsingin kaupunki päätti kolmen esh-poliklinikan perustamisesta 57 uuden viran turvin. Jokaisessa uudessa yksikössä on kolme tiimiä, joissa kussakin erikoislääkäri, 2 psykologia, 2 sairaanhoitaajaa ja yksi sosiaalityöntekijä. Yksi tiimeistä kussakin on neuropsykiatrinen, jolloin yhdellä psykologilla neuropsykologian osaaminen. Kutakin poliklinikkaa johtaa ayl ja oh. Toiminnan olisi määrä käynnistyä 1.1.2008, tiloja haetaan, haku virkoihin ja toimiin avataan piakkoin. Todennäköistä on että rekrytointi onnistuu eri ammattikuntien osalta epätasaisesti ja se tullee aiheuttamaan työntekijäpulaa entisissä yksiköissä. Puutetta joudutaan kierrättämään taas kerran.

Artikkelin päivittäminen on päättynyt.