Vuosikokous 23.4.2007

SUOMEN LÄÄKÄRILIITON VALTAKUNNALLINEN ALAOSASTO SUOMEN LASTENPSYKIATRIT

VUOSIKOKOUS

Aika: Maanantai 23. huhtikuuta 2006 noin klo 18.00 (yhdistyksen vsk:n jälk) Paikka: Ravintola Nellmanni, Pasilan Rautatieasema

Esityslista

1 § Kokouksen avaaminen

2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3 § Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

4 § Esityslistan hyväksyminen

5 § Toimintakertomus vuodelta 2006

6 § Tilinpäätös vuodelta 2006

7 § Tilintarkastajien lausunto

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja varainhoitajalle

9 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007

10 § Johtokunnan jäsenten valinta vuodelle 2007

11§ Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

12§ Ilmoitusasiat

13§ Muut esille tulevat asiat

14§ Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hannu Westerinen, pj
Terhi Pajunen, siht