Sivuston käyttöoikeudet muuttuvat

MUUTOS SIVUSTON KÄYTTÖOIKEUKSISSA 1.5.2007 LÄHTIEN

Sivuston rahoittajataho Suomen lastenpsykiatriyhdistys on päättänyt, että sivuston jäsenalueen käytön ehtona on yhdistyksen jäsenyys. Tähän asti käyttöoikeus on ollut yhdistyksen jäsenten lisäksi kaikilla lastenpsykiatrian erikoislääkäreillä ja alan erikoistumisohjelmaan hyväksytyillä.

Kun sivuston kehittämiseen lähdettiin Suomen lääkäriliiton alaosaston aloitteesta, oli alunperin ajatuksena, että käytöoikeus olisi jatkossa lastenpsykiatrian lääkäreillä (el tai erikoistuva), jotka ovat joko yhdistyksen tai lääkäriliiton jäseniä ja sivuston kehitystyön/ylläpidon rahoituksen oli määrä tulla puoliksi kummaltakin taholta. Suomen lääkäriliitto kuitankin katsoi, ettei se lähde rahoittamaan tämän tyyppistä sivustoa, sillä se haluaa tukea vain Fimnetin piirissä tapahtuvaa toimintaa. LPSY-sivusto on kuitenkin sillä tavoin uudenaikaisella periaatteella rakennettu, ettei sen toteuttaminen olisi ollut mahdollista Fimnet-järjestelmän nykyisten rakenteiden kautta.

Valtaosa sivuston sisällöstä on kaikille avointa. Sisäänkirjautumista edellyttävään jäsenalueeseen puolestaan kuuluvat kaikki ammattikunnan aihepiirit (toimenkuva, perehdytys, edunvalvonta, työtilaisuudet, tilastotietoa, kollegat-tietokanta, kysy kollegalta ja mielipidefoorumi), muissakin osastoissa olevat suojatut artikkelit, mahdollisuus kirjoittaa artikkeleita sivustoon ja liittää kommentteja artikkeleihin sekä mahdollisuus löytää artikkeleista ne, joita ei ole aiemmin lukenut.

Sivuston avoin alue on lastenpsykiatrikunnan lisäksi tarjolla kaikille, jotka siitä saavat tietää. Se on tällä hetkellä tärkeä kohde yhdistyksen koulutuspäiville tulijoille, sillä ohjelma ja sähköinen ilmoittautumislomake ovat sivustossa. Myös muuta arvokasta tietoa on kaikille tarjolla ja yhä enemmän sivuston avointa osaa voidaa kehittää lastenpsykiatriseksi tietolähteeksi muiden alojen kollegoille ja jatkossa ehkä myös myös suurelle yleisölle.

Suomen 286 lastenpsykiatrian erikoislääkäristä yhdistykseen kuuluu 232 (81%) kollegaa – heistä 137 (59%) on käyttänyt LPSY-sivuston jäsenaluetta. Erikoislääkäreistä yhdistykseen puolestaan ei kuulu 54 (19%) kollegaa ja heistä jäsenaluetta on käyttänyt 22 (41%) kollegaa. Erikoistuvien lääkäreiden kokonaismäärä on epämääräisempi luku, sillä joukossa on sellaisia kollegoja, jotka ovat luopumassa/luopuneet erikoistumsesta. Sivuston tietokannassa erikoistuvien määrä on 96. Heistä 35 (36%) kuuluu yhdistykseen, jäsenaluetta käyttäneitä heistä 24 (67%). Erikoistuvista yhdistykseen ei kuulu 61 kollegaa (64%), heistä 23 (28% )on vieraillut jäsenalueella.

Näistä tilastoluvuista voidaan päätellä, että jäsenalueen käyttö yhdistyksen jäsenistön keskuudessa on vasta löytymässä oleva asia – 267 jäsenestä 161 (60%) kollegaa on vieraillut siellä . Toisaalta voidaan todeta että jäsenalueen käytön kytkeminen yhdistyksen jäsenyyteen rajaa pois 45 nykyistä käyttäjää ja lisäksi 60 potentiaalista käyttäjää. Kaikki he voivat joko jatkaa käyttöään tai aloittaa sen liittymällä yhdistyksen jäseneksi.

Lastenpsykiatriyhdistys on rahoittanut sivuston kehittämistä ja ylläpitoa vuonna 2006 summalla, joka jäsentä kohti on noin 13 euroa. Yhdistyksen jäsenmaksusta (vuonna 2006 67 euroa) tämä oli noin 20%.

Koska suuri osa sivuston materiaalista on kaikille avointa, on yhdistys tukenut ja jatkossakin tukee monien käyttäjäryhmien tiedonsaantia tässä muodossa. Koska sivuston avoimen alueen aineisto sisältönsä puolesta eniten hyödyttää lastenpsykiatrian alan lääkäreitä, yhdistys tulee tukeneeksi laajasti koko alaa, kun taas yhdistyksen jäsenyyteen kytketty etu on siihen päälle tuleva suppeampi, mutta arvokas lisä.

Sivuston käyttöoikeus rajautuu uudella tavalla 1.5.2007 lähtien. Jos haluat varmistaa käyttöoikeutesi, liity yhdistyksen jäseneksi, kts ohjeet.

Hannu Westerinen Sivuston toimittaja