Tutkimussäätiön esittely

Tällä artikkelilla on enää historiallista merkitystä, eikä sen tietoja ole päivitetty, sillä Lastenpsykiatrian Tutkimussäätiö sulautui vuonna 2009 perustettuun Aivosäätiöön sen yhtenä perustajajäsenen ollen siellä Lastenpsykiatrian rahastona. Kts tarkempaa tietoa Aivosäätiön sivuilta - Toimitus


Lastenpsykiatrian Tutkimussäätiö

  • Stiftelsen för Barnpsykiatrisk Forskning

Lastenpsykiatrian Tutkimussäätiö perustettiin vuonna 1984 pääasiallisesti Suomen Soroptimistien ja Zontakerhojen taloudellisella avustuksella. Vuonna 1992 perustettiin viisi eri toimikuntaa kuhunkin maamme yliopistokaupunkiin, missä on lääketieteellinen tiedekunta. (Helsinki, Turku, Oulu, Kuopio, Tampere). Toimikunnat työskentelevät yhteistyössä Säätiön hallituksen kanssa ja jakavat itsenäisesti apurahoja oman alueensa tutkijoille ja keräävät omat varansa.

Tavoitteet

tukea lastenpsykiatrista tieteellistä tutkimustyötä, jonka avulla lisätään tietoa lasten psyykkisistä häiriöistä ja voidaan nostaa hoidon tasoa ja parantaa ennaltaehkäisyä.

tukea alan tieteellisten kirjoitusten julkaisemista.

levittää tietoa lasten mielenterveydellisistä ongelmista lasten kanssa työskenteleville ryhmille: vanhemmille, opettajille, terveydenhoitoalan työntekijöille sekä yhteiskunnan päättäville elimille.

Apurahat

Lastenpsykiatrian Tutkimussäätiö on jakanut vuodesta 1986 lähtien apurahoja vuosittain. Säätiön hallitus päättää apurahojen jakamisesta pyydettyään asiantuntija-arviot tehdyistä apurahahakemuksista. Vuosina 1986-1996 säätiö jakoi apurahoina noin 1 milj. markkaa. Vuosina 1997-2001 säätiö on jakanut apurahoina 974 714 mk.

Terttu Arajärvi –luento

Lastenpsykiatrian tutkimussäätiö myöntää 5.000 mk palkinnon Terttu Arajärvi -luennon pitäjälle. Luento pidetään Lääketiedetapahtuman yhteydessä tammikuussa Helsingissä. Luennon pitäjäksi valitaan lastenpsykiatrian tutkimusta ja kehitystä merkittävästi edistänyt henkilö. Terttu Arajärvi –luennon käytännön järjestelyistä vastaa Suomen Lastenpsykiatriyhdistys.

Paras posteri –palkinto

Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen koulutuspäivillä järjestetään Paras posteri -kilpailu, jonka palkintona on 1000 mk. Posterikilpailun käytännön järjestelyistä vastaa Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen koulutustoimikunta.

Varojen kerääminen

Varoja saadaan etupäässä lahjoituksista. Liikeyritykset saavat vähentää verotuksistaan yli viiden tuhannen markan lahjoitukset.

Julkaisutoiminta tuottaa Säätiölle tuloja

Säätiö myy Heljä Liukko-Sundströmin meille suunnitelmia adresseja, kortteja ja laattoja.

Vuodesta 1992 Lastenpsykiatrian Tutkimussäätiön ystävät - niminen ryhmä on järjestänyt konsertteja, lastentapahtumia, arpajaisia ym. ja lahjoittanut kerätyt varat Lastenpsykiatrian Tutkimussäätiölle

Vuosina 2001 ja 2002 yhteistyössä Aseman Lapset ry:n kanssa toteutettiin televisioitu ’Mahdoton Tehtävä’ – niminen perheille suunnattu visailuohjelma, jonka aikana suoritettiin puhelinkeräyksenä rahankeräys. Keräykseen liittyi myös keväällä pidetty televisioitu konsertti. Säätiön tilinumero: 124350-218358

Säätiön hallitus

Säätiön perustamisesta lähtien vuoteen 1998 hallituksen puheenjohtajana toimi lastenpsykiatrian apulaisprofessori emerita Harriet Forsius, sekä jäseninä lastenpsykiatrian professori emerita Terttu Arajärvi ja pankinjohtaja Risto Wartiovaara. Säätiön asiamiehenä toimi vuoteen 1994 lastenpsykiatrian professori Jorma Piha Turusta, sen jälkeen lastenpsykiatrian professori Irma Moilanen Oulusta.

Vuodesta 1998 säätiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut OTL, valiokuntaneuvos Pentti Arajärvi ja hallituksen jäseninä professori Irma Moilanen, toimitusjohtaja Risto Wartiowaara sekä dosentti Kirsti Kumpulainen, joka toimii myös Säätiön asiamiehenä.

Asiamiehen yhteystiedot: Professori Kirsti Kumpulainen Lastenpsykiatrian klinikka Kuopion yliopistollinen sairaala PL 1777 70211 KUOPIO kirsti.kumpulainen@kuh.fi

Neuvottelukunta

Vuona 1988 perustettiin hallituksen tueksi Neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Risto Wartiovaara. Tällä hetkellä neuvottelukuntaan kuuluu 25 jäsentä.

Lastenpsykiatrian Tutkimussäätiön ystävät

Läheisessä yhteistyössä Lastenpsykiatrian Tutkimussäätiön kanssa toimii Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön ystävät - ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii LL Irja Kantanen. Säätiön ystävien ryhmään kuuluu aktiivisia työssä tai eläkkeellä olevia henkilöitä, jotka ovat tekemisissä lasten ja nuorten kanssa ja ymmärtävät lasten mielenterveyteen liittyvän tutkimustyön tarpeellisuuden koko yhteiskuntamme hyvinvoinnin vuoksi.