Toimintakertomus 2004

Suomen Lääkäriliiton valtakunnallinen alaosasto Suomen Lastenpsykiatrit

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004

Suomen Lääkäriliiton valtakunnallinen alaosasto Suomen Lastenpsykiatrit on perustettu 24.2.1994, joten vuosi 2004 oli alaosaston yhdestoista kokonainen toimintavuosi.

Vuosikokous pidettiin Lastenpsykiatripäivien yhteydessä 19.4.2004 Lastenlinnan sairaalassa. Alaosaston johtokuntaan valittiin seuraavat henkilöt (suluissa varahenkilöt):

Hannu Westerinen, puheenjohtaja Terhi Pajunen (Christer Häggqvist) Sirkka-Liisa Linna (Pirjo Liisa-Kurki) Marjatta Mannonen (Eeva Sierla) Leena Pihlakoski (Raili Svartsjö) Maiju Hiidenhovi (Tarja Aine) Anna Tuliharju (Riikka Tolsa-Saloheimo)

Uusi johtokunta kutsui sihteerikseen Terhi Pajusen ja hänet valittiin myös hoitamaan taloudenhoitajan tehtävät.

Johtokunta piti vuoden 2003 aikana yhden kokouksen, lastenpsy­kiatripäivien yhteydessä ja lisäksi yhden puhelinkokouksen.

29.1.2004 Lähetettiiin jäsenistölle sähköpostiviesti, jossa kannustettiin äänestämään Duodecimin vaaleissa ja kannattamaan lastenpsykiatrien ehdokkaita, joita ehdokaslistalla oli kaksi: Hanna Ebeling Oulusta Psykiatrian vaaliliitossa ja Irmeli Henttonen Lappeenrannasta Viipurin Duodecimin vaaliliitossa.

Sähköinen uutiskirje 1/2004 8.2.2004 esitteli ja kommentoi Kansallisen terveysprojektin osahanketta “Hoidon saatavuus ja jonojen hallinta”

Johtokunta piti puhelinkokouksen maaliskussa, ja siinä keskusteltiin lastenpsykiatrien ammattikunnan keskeisistä haasteista. Näistä kertova uutiskirje (2/2004) lähetettiin jäsenistölle 3.4.2004. Erityisteemoina tässä tarkasteltiin KELAn roolia lastenpsykiatrisen kuntoutuksen rahoittajana. Tiedotteen liitteenä oli Suomen Psykologiliiton kirjelmä Terveydenhuollon eettiselle neuvottelukunnalle (ETENE) koskien Kelan antamien ohjeiden vaikutusta potilaiden asemaan ja oikeuksiin ja ETENEn vastaus tähän kirjelmään.

Tasavallan presidentti myönsi 19.5.2004 Esko Varilolle professorin arvonimen hänen merkittävistä ansioistaan mm. lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, perheterapian, psykoanalyysin ja ryhmäpsykoterapian koulutuksen, kliinisen toiminnan, kehittämisen ja tutkimuksen alueilla. 30.5.2004 lähetettiin jäsenistölle kutsu osallistua Professorin arvonimen julkistamistilaisuuteen kesäkuun 11. päivänä 2004 Lastenlinnan sairaalan juhlasalissa. Pj Hannu Westerinen kävi tilaisuudessa esittämässä Varilolle alaosaston onnittelutervehdyksen.

25.11.2004 lähetettiin jäsenistölle tiedote Kansalliseen terveysprojektiin liittyvästä EML-järjestelmän purkamisesta ja sen kompensoimiseen liittyvistä malleista. Samassa yhteydessä kannustettiin jäsenistöä selvittämään työpaikoillaan kliinisen lisätyön tekemisen mahdollisuuksia järkevin korvauksin, esim jononpurkurahoituksen tuella. Tällainen koettiin järkeväksi, sillä riski palkattomien ylitöiden tekemiseen on jatkuvasti olemassa suurten jonopaineiden vuoksi ja mm operatiivisilla aloilla on tehty sekä potilasjonojen purkamisen että työskentelevän lääkärin kannalta hyviä paikallisia sopimuksia.

Lääkäriliiton valtuuskunnan kokouksen jälkeen lähetettiin tuoreeltaan 12.12.2004 uutiskirje (3/2004), jossa tarkasteltiin EML-järjestelmän kompensaatiomallin vaikutusta suoritepalkkauksen kehittymiseen keskeisenä osana lääkärisopimusta jatkossa. Kirjeessä heräteltiin keskustelua suoritepalkkauksen elementin mahdollisuudesta lastenpsykiatrian erikoisalalla.

Sähköisten tiedotteiden jakelun piirissä on ollut noin 230 kollegaa, erikoislääkäreitä ja erikoistuvia lääkäreitä, riippumatta siiitä ovatko he Suomen lääkäriliiton tai Lastenpsykiatriyhdistyksen jäseniä. Sähköpostina lähetetyt tiedotteet ovat lisäksi alaosaston www-sivuilla luettavissa.