Potilasinformaatio

Minkähän verran eri sairaanhoitopiireissä tai perheneuvoloissa on luotu kirjallista tai sähköisessä muodossa olevaa potilasinformaatiota?

Somatiikan puolellahan lastensairaaloissa on perinteisesti jaettu potilaille kaikenlaista opastusmateriaalia sekä spesifien sairauksien kotihoitoon (leikkaushaavan jälkihoito) että yleisemmin eri tilanteisiin tarkoitettua (atooppisen ihon hoito). Myös Internetissä on tarjolla tällä tavoin tuotettuja tietoiskuja, esimerkkinä kantasolusiirrot.

AACAP on jo pitkään tuottanut sarjaa Facts for Families, jossa on sekä neuvoja arjen tilanteisiin (elokuvat ja videot) että opastusta sairauksissa ja hoitoon hakeutumisessa.

Sairaanhoitopiirien nettisivuilla on vaihtelevasti oman toiminnan esittelyä, mutta onko varsinaisesti tuotettu Facts for Families -sarjan kaltaista informaatiota.

Potilaat seikkailevat paljon internetissä ja löytävät sieltä äärimmäisen vaihtelevantasoista tietoa. Olisiko paikallaan tuottaa lastenpsykiatrian taholta jotakin pohdittua?