Kirjoitukset

Löytyi 14 kirjoitusta vuoden 2006 syyskuulta.

Potilasinformaatio

Minkähän verran eri sairaanhoitopiireissä tai perheneuvoloissa on luotu kirjallista tai sähköisessä muodossa olevaa potilasinformaatiota? Somatiikan puolellahan lastensairaaloissa on perinteisesti jaettu potilaille kaikenlaista opastusmateriaalia sekä ...

Lasten mielenterveyskuntoutus

Lasten ja nuorisopsykiatria -kirjaan kirjoitettu luku - Jorma Piha ->HTM-dokumentti Kts myös ->PowerPoint-esitys Kts myös inventoinnin avuksi laadittu lomake: Päivähoidon, koulun, sosiaalitoimen ja lastensuojelun mielenterveyspalvelut ...

Hoidon tarpeen arviointi erikoisairaanhoidossa

HOIHON TARPEEN ARVIOINTI ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Professori Jorma Piha, TYKS Esitys lastenpsykiatrian, ylilääkäreiden ja ylihoitajien päivillä Lappeenrannassa 18.9.2006 ->PDF-tiedosto uuteen ikkunaan Tähän liittyvä KUNTATIEDOTE 07/2006 STM:n kotisivuilla

Kunta- ja palvelurakenneuudistus

KUNTA- ja PALVELURAKENNEUUDISTUS Ylilääkäri Kati Myllymäki Sosiaali- ja terveysministeriö Esitys Lastenpsykiatrian professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien päivillä Turussa 19.9.2005 ->pdf-tiedosto uuteen ikkunaan

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa

HOITOTAKUU LASTENPSYKIATRIASSA Esitys Lastenpsykiatrian prodessoreiden, ylilääkärien ja ylihoitajien päivillä Turussa 18.-19.9.2005 Lääninlääkäri Jukka Käärkkäinen Länsi-Suomen lääninhallitus ->Pdf-tiedosto uuteen ikkunaan

Lastenpsykiatria vsshp:ssa

LASTENPSYKIATRIA VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokouksessa Turussa 18.-19.9.2005 pidetty esitelmä. ->Pdf-tiedosto uuteen ikkunaan

Tarvitaanko europsykiatriaa lapsille ja nuorille

Can we – and should we – have a ‘Europsychiatry’ for children and adolescents? The work of the UEMS Section and Board for Child and Adolescent Psychiatry/Psychotherapy Peter Hill and Aribert Rothenberger International Psychiatry, Issue 6, October 2004 ...

Jäsenkirje 1/2006

Hyvä Kollega, Lastenpsykiatrian ammattikunta astuu uuteen aikakauteen. "LPSY - Suomen Lastenpsykiatria" -nettisivut on avattu. Sähköisen tiedottamisen kehittäminen on ollut Lääkäriliiton valtakunnallisen alaosaston - Suomen lastenpsykiatrit - ...