UEMS/CAP

Euroopan Erikoislääkäriunionin LPS/NPS-sektio - 

UEMS - Union Medecine Europeenne de Médecines Spécialistes

European Union of Medical Specialists


UEMS on EU:n virallinen toimielin.


CAP-sektio Child and Adolescent Psychiatry

CAP-sektio kokoontuu kerran vuodessa. Kokoukseen voi kukin jäsenmaa lähettää kaksi edustajaa, joilla on kokouksessa äänivalta, jos kansallinen yhdistys on maksanut säädetyn jäsenmaksun. Sektiossa ovat edustettuina muutkin Euroopan valtion kuin ne joilla on EU:n jäsenyys, kuten mm Sveitsi. 

CAP-sektiolla on useita työryhmiä. Yksi niistä on sääntömääräinen -  Board, joka käsittelee koulutusasioita. Sen lisäksi vuonna 2018 on työryhmät pohtimassa erikoislääkärikoulutuksneen sisältyvän psykoterapiakoulutuksen ohjeistuksen uusimista sekä pakolaisten parissa tehtävän työn erityisiä haasteita..

Lasten ja nuorisopsykiatrian sektion suomalaisedustajina toimivat vuonna 2018 Hannu Westerinen ja Hanna Ebeling lastenpsykiatrian sekä Tiina Tuominen nuorisopsykiatrian edustajana. Hannu Westerinen on nimitettiin vuonna 2013 sektion varapresidentiksi.

-> Sektion kotisivut