Kirjoitukset

Löytyi 6 kirjoitusta vuoden 2006 elokuulta.

Johtokunta 2005

LASTENPSYKIATRIYHDISTYKSEN JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT Vuonna 2005 Puheenjohtaja Kirsti Kumpulainen Varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja Kaija Ikäheimo, varalla Raili Svartsjö Sihteer Mika Soininen, varalla Irmeli Henttonen Muut jäsenet Anne Kunelius, ...

Lps sairaansijat

Mikä olisi sopiva lastenpsykiatristen sairaansijojen mitoitus? Tässä on pari taulukkoa sairaansijojen määrästä suhteessa potentiaaliseen käyttäjäväestöön koko maassa. Tiedot nuoriso- ja aikuispsykiatrian osalta ovat vanhoja mutta tietääkseni ...

Lapsen huoltajuus ja vanhemman oikeudet

Aina eivät vanhemmat koe huolta lapsestaan samalla tavoin ja samassa määrin, vaikka asuisivat samankin katon alla. Lapsen lastenpsykiatrissa tutkimuksissa ja hoidoissa pyritään kuitenkin siihen, että niihin on kummankin vanhemman taholta riittävä ...

Väitöskirjoja

SUOMALAISIA LASTENPSYKIATRIAN ALAN VÄITÖSKIRJOJA Luettelo on korvattu 15.4.2016 lähtien LPSY-sivustossa olevalla väitöskirjojen tietokannalla.Pääkriteeri työn liittämiselle tähän tietokantaan on, että väitöstutkimus on ollut rekisteröity ...