Kirjoitukset

Löytyi 22 kirjoitusta aiheesta Kliininen työ.

Lasten mielenterveyskuntoutus

Lasten ja nuorisopsykiatria -kirjaan kirjoitettu luku - Jorma Piha ->HTM-dokumentti Kts myös ->PowerPoint-esitys Kts myös inventoinnin avuksi laadittu lomake: Päivähoidon, koulun, sosiaalitoimen ja lastensuojelun mielenterveyspalvelut ...

Cbcl-lomakkeet

Suomenkielisiä lomakkeita voi tilata HUSista Tarja Törmäseltä tarja.tormanen@hus.fi. Yliopisto veloittaa lomakkeista korvauksen, jonka suuruutta voi etukäteen tiedustella. Englanninkielisen lomakkeen, jossa lukee päällä vesileiman tapaan "Sample" voi ...